2017. április 25-27. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot Hajdúszoboszló

Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja 2017 évben április 25-27. között rendezi meg a XLII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot Hajdúszoboszlón, a Hunguest Hotel Béke (http://www.hotelbeke.hunguesthotels.hu) szállodában. A tanfolyam április 25-én ebéddel kezdődik és 27-én ebéddel ér véget.
A szakcsoport vezetése felkéri a szakcsoport tagjait és minden további hazai sugárvédelmi szakembert, hogy az elmúlt időszakban végzett munkájának eredményeit szóbeli vagy poszter előadás formájában ismertesse. A szerzőket kérjük, adják meg, hogy szóbeli vagy poszter, esetleg bármelyik formában kívánják az előadást megtartani. A programot összeállító munkacsoport szükség esetén át fogja sorolni az előadást.
A szerzők pályázhatnak a SOMOS Alapítvány által alapított Sugárvédelmi Nívódíjra. A SOMOS Alapítvány Kuratóriumának a döntése szerint az ösztöndíjak minimum 6 pályázó esetén kerülnek odaítélésre. A pályázati feltételekről a mellékelt Pályázati felhívásban olvashatnak.
A tanfolyam idején kerül átadásra a szakcsoport által alapított Sugárvédelmi Emlékérem. Kérjük minden tagtársunkat, hogy tegyék meg javaslataikat a Sugárvédelmi Emlékérem odaítélésére. Az eddig jutalmazottak névsora a honlapunkon található.
A Tanfolyam jelentkezési lapot és az Emlékérem odaítélésére tett javaslatokat az ELFT címére kérjük beküldeni (levelezési cím: Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 1092 Budapest, Ráday utca 18. Fsz/3., e-mail: elft@elft.hu) 2017. március 15-ig.
Az előadások kivonatait, elektronikus formában az ELFT címére, vagy e-mail-en Fehér Ákosnak, a hszob2017@oah.hu címre kérjük beküldeni. Beküldési határidő: 2017. március 15.
A Nívódíj pályázóktól is kérünk előadás kivonatot 2017. március 15-ig, mert a programot így tudjuk időben összeállítani. A Nívódíj pályázatok kivonataira kérjük ráírni, hogy „Nívódíj pályázat”, valamint ezeket Dr. Solymosi József e-mail címére (jozsef.solymosi@somos.hu) is kérjük elküldeni. A Nívódíj pályázatok teljes anyagát az jozsef.solymosi@somos.hu e-mail címre 2017. április 15-ig kell elküldeni.
A rendezvénnyel kapcsolatban további információk a szakcsoport honlapján találhatók (www.kfki.hu/elftsv)

Vissza a rendezvényekhez