2016. április 26-28. XLI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Hajdúszoboszló

Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja ebben az évben április 26-28. között rendezi meg a XLI. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot Hajdúszoboszlón, a Hunguest Hotel Béke (http://www.hotelbeke.hunguesthotels.hu) szállodában. A tanfolyam április 26-án ebéddel kezdődik és 28-án ebéddel ér véget.

A szakcsoport vezetése felkéri a szakcsoport tagjait és minden további hazai sugárvédelmi szakembert, hogy az elmúlt időszakban végzett munkájának eredményeit szóbeli vagy poszter előadás formájában ismertesse. A szerzőket kérjük, adják meg, hogy szóbeli vagy poszter, esetleg bármelyik formában kívánják az előadást megtartani. A programot összeállító munkacsoport szükség esetén át fogja sorolni az előadást.

A szerzők pályázhatnak a SOMOS Alapítvány által alapított Sugárvédelmi Nívódíjra. A SOMOS Alapítvány Kuratóriumának a döntése szerint az ösztöndíjak 6-nál több pályázó esetén kerülnek odaítélésre. A pályázati feltételekről a mellékelt Pályázati felhívásban olvashatnak.

A tanfolyam idején kerül átadásra a szakcsoport által alapított Sugárvédelmi Emlékérem. Kérjük minden tagtársunkat, hogy tegyék meg javaslataikat a Sugárvédelmi Emlékérem odaítélésére. Az eddig jutalmazottak névsora a honlapunkon található.

A Tanfolyam jelentkezési lapot és az Emlékérem odaítélésére tett javaslatokat az ELFT címére kérjük beküldeni (levelezési cím: Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 1092 Budapest, Ráday utca 18., e-mail: elft@elft.hu) 2016. március 1-ig.

Az előadások kivonatait, elektronikus formában az ELFT címére, vagy Fehér Ákosnak, a hszob2016@oah.hu címre kérjük beküldeni. Beküldési határidő: 2016. március 15.
A Nívódíj pályázóktól is kérünk előadás kivonatot 2016. március 15-ig, mert a programot így tudjuk időben összeállítani. A Nívódíj pályázatok kivonataira kérjük ráírni, hogy „Nívódíj pályázat”, valamint ezeket Pintér István e-mail címére (istvan.pinter@somos.hu) is kérjük elküldeni. A Nívódíj pályázatok teljes anyagát az istvan.pinter@somos.hu e-mail címre 2016. április 05-ig kell elküldeni.

Budapest, 2016. február 5.
Baráti üdvözlettel:
Vincze Árpád
a szervezőbizottság nevében

Vissza a rendezvényekhez