SUGÁRVÉDELEM

AZ EÖTVÖS LÓRÁND FIZIKAI TÁRSULAT
SUGÁRVÉDELMI SZAKOSZTÁLYÁNAK

ONLINE FOLYÓIRATA

Üdvözöljük a kedves Látogatót

az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakosztálya (korábban Szakcsoport) által 2008. szeptemberében indított "SUGÁRVÉDELEM" címû elektronikus folyóirat oldalain!
A folyoiratunkba beküldött és elfogadott cikkek rövid időn (optimális esetben 5-7 hét) belül történő megjelenése érdekében az egyes számokat a lektorált első cikk elkészülésekor azonnal megnyitjuk!
Ezzel a folyoirat on-line jellege teljes mértékben érvényesülhet és a cikkek rövid időn belül olvashatóvá válnak!
A megjelenésről részletesebben »

Letöltések száma 2012 január 1. óta: 882

NEKROLÓG


Gyászol a hazai nukleáris szakma, elhunyt Dr. Rónaky József okl. fizikus

A legolvasottabb cikkeink:


Nagy Gábor: PIN dióda felhasználása energiaszelektív szcintillációs detektorrendszerhez
Letöltések száma: 1991 - megjelenés: 2011
Molnár Kolos: Alfa-sugárzóval elkövetett -piszkos bomba- támadás következményei és azok felszámolása
Letöltések száma: 1842 - megjelenés: 2008
Bodor Károly: Az ELI sugárvédelmi rendszereinek tervezési alapjai
Letöltések száma: 1671 - megjelenés: 2011
Makovecz Gyula: Személyi felületi szennyezettség ellenőrző sugárkapu rekonstrukció a Paksi Atomerőműben
Letöltések száma: 1612 - megjelenés: 2018
Csete István: Sugárvédelmi célú mérőeszközök osztályozása, a röntgen sugárzás környezeti dózisegyenértékének meghatározása, és a sugárvédelmi dózismérések mérési bizonytalanságának becslése
Letöltések száma: 1522 - megjelenés: 2008


Továbbra is várunk publikációkat!

Várjuk azoknak a gyakorlati szakembereknek, kutatóknak, oktatóknak és hallgatóknak a jelentkezését, akik a sugárvédelem területén végzett kutatásaik eredményéről vagy tapasztalataikról kívánnak számot adni. A lap lehetőséget biztosít magyar nyelven írt tanulmányok, szakcikkek rövid időn belül történő megjelentetésére. A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők addig máshol még magyarul meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek.

tovább »

 

A Szerkesztőbizottság
köszöntője

Vincze Árpád

Fõszerkesztõ, a Szerkesztõbizottság elnöke

Tisztelettel üdvözlöm a kedves Látogatót az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakosztálya (korábban Szakcsoportja) által 2008. szeptemberében indított "SUGÁRVÉDELEM" címû elektronikus folyóirat oldalain. Szakosztályunk ezzel a fórummal bõvíteni kívánja a sugárvédelem területén folyó hazai tudományos munka és gyakorlati tevékenység magyar nyelvû gyors közzétételének a lehetõségét, ami a rohamosan fejlõdõ tudományos és mûszaki világunkban alapvetõ fontosságú.
Remélem, hogy elektronikus folyóiratunk elnyeri mind az olvasók, mind a publikálni szándékozók tetszését és színvonalas fóruma lesz a sugárvédelem területén folyó hazai munkáknak.

 
 

Szerzőink figyelmébe

A SUGARVÉDELEM online folyóirat lehetőséget biztosít magyar nyelven írt tanulmányok, szakcikkek rövid időn belül történő megjelentetésére. A cikkekhez mellékelni kell egy 50-100 szavas rezümét magyar és angol nyelven, és 4-5 kulcsszót, valamint a cím angol nyelvű fordítását. A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők addig máshol még magyarul meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek.

A cikket a folyóirat sablonjának megfelelő formátumban e-mail-ben kérjük beküldeni a avincze67@gmail.com címre.
A cikk sablon a folyóirat honlapjáról letölthető: Cikk sablon »

Az online folyóirat a jellegének megfelelő, közlésre alkalmas cikket, két anonim sugárvédelmi szakemberrel lektoráltatja. A cikkek leadási határideje folyamatos, megjelenés a sikeres lektorlást követően azonnal megtörténik! A folyóirat egyes számait az első cikk lektorálását követően azonnal megnyitjuk olvasásra, így a beérkezett cikkek rövid időn belül olvashatóvá vállnak (optimálsi esetben 5-7 hét). A megnyitott szám zárása a megfelelő számú cikk megjelenése után történik. A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a Szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli. Minden kézirathoz mellékelni kell egy kitöltött "Kézirat benyújtási nyilatkozatot"-ot , amelyet a kézirattal kapcsolatos mindennemű levelezésért, valamint a szerzői korrektúráért felelős szerzőnek ("levelező szerző") kell aláírnia.

A nyilatkozat letölthető: Nyilatkozat »
Vincze Árpád főszerkesztő - 2018

 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT

A "SUGÁRVÉDELEM" című időszaki elektronikus (online) folyóiratra vonatkozóan
 
 

1) A "SUGÁRVÉDELEM" alapítója az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakosztálya (alapításkor még Szakcsoport, a továbbiakban: Szakosztály).

2) A "SUGÁRVÉDELEM" időszaki, lektorált, online tudományos szakfolyóirat. Kiadási célja lehetőséget teremteni elsősorban a szakterület hazai és határon túli képviselőinek, elméleti és gyakorlati művelőinek, oktatóinak, kutatóinak a sugárvédelemhez kapcsolódó legújabb eredményeik magyar nyelven, rövid időn belüli közzé tételére, valamint a Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam nívós előadásainak cikk formában történő internetes megjelentetésére.

3) A "SUGÁRVÉDELEM" folyóirat a beérkezett publikációk számának függvényében, de legalább félévente jelenik meg. Működési feltételeiről a Szakosztály Vezetősége gondoskodik.

4) A Szerkesztőbizottság elnökét a Szakosztály Vezetősége bízza meg és évente a Szakosztálynak beszámoltatja. A Szerkesztőbizottság tagjainak felkérése a megbízott Szerkesztőbizottság elnöke javaslatára történik. A Szerkesztőbizottság összetételét a Szerkesztőbizottság elnökének javaslata alapján a Szakosztály Vezetősége hagyja jóvá.

5) A Szerkesztőbizottság jogosult a lapban megjelenő tanulmányok, kutatási eredmények, szakcikkek leadásával kapcsolatos alaki, formai szabályozásra.

6) A "SUGÁRVÉDELEM" megjelentetése online formában, csak elektronikusan történik, terjedelme a beérkezett publikációknak megfelelően alakítható.

7) A "SUGÁRVÉDELEM" online folyóirat non-profit kezdeményezés, ezzel kapcsolatban a Szakosztály gazdasági tevékenységet nem folytat. A megjelentetésre szánt írásművek szerzői részére szerzői díj nem jár, a cikkeik archívumban való megőrzéséhez hozzájárulnak. A Szerkesztőbizottság által lektorálásra felkért szakértők - a megjelenésre szánt írásművenként legalább két fő független szakértő - részére lektori díj nem jár. A Szerkesztőbizottság tagjai anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik tevékenységüket.

8) Az online folyóirat részére a Szakosztály Vezetősége biztosít tárhelyet.

9) Az online folyóirat 3 évente elektronikusan kerül archiválásra. Az online folyóirat archiválása az Országos Széchenyi Könyvtár Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisában (http://epa.oszk.hu/) is megtörténik.

10) A "SUGÁRVÉDELEM" c. online folyóirat impresszuma:

11) PUBLIKÁCIÓK MEGJELENTETÉSÉNEK FELTÉTELEI

 

IMPRESSZUM

A "SUGÁRVÉDELEM" c. online folyóirat impresszuma:

Kiadó: az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakosztálya

Kiadásért felelős: Pesznyák Csilla, a Szakosztály elnöke

Főszerkesztő, a Szerkesztőbizottság elnöke: Vincze Árpád

Szerkesztő: Pesznyák Csilla

Technikai szerkesztő: Deme Sándor

Szerkesztőbizottság tagjai: Antus Andrea, Bujtás Tibor, C. Szabó István, Déri Zsolt, Katona Tünde, Kristóf Krisztina, Pesznyák Csilla, Petrányi János, Szűcs László, Taba Gabriella

Szerkesztőség címe: 1539 Budapest, PF. 676.

e-mail: avincze67@gmail.com

HU ISSN 2060-2391